Házasság/Bejegyzett élettársi kapcsolat/Válás külföldön

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát, illetve külföldön történt válását Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztésének menetéről az alábbi honlapon talál bővebb információt: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/hazassag-valas

Ecuador és Venezuela is részese az 1961. október 5-én kelt hágai, ún. Apostille Egyezménynek, így az ecuadori és venezuelai anyakönyvi kivonatokat apostille bélyegzővel ellátva kell benyújtani hazai anyakönyvezésre.