Születés külföldön

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztésének menetéről az alábbi honlapon talál bővebb információt: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/szuletes-kulfoldon

Ecuador és Venezuela is részese az 1961. október 5-én kelt hágai, ún. Apostille Egyezménynek, így az ecuadori és venezuelai születési anyakönyvi kivonatokat apostille bélyegzővel ellátva kell benyújtani hazai anyakönyvezésre.

 

Haláleset külföldön

A konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén felmerülő bizonyos ügyekben segítséget nyújt. Ha a konzul halálesetről tudomást szerez, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is.

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Az anyakönyvezési kérelem előterjesztésének menetéről az alábbi honlapon talál bővebb információt: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/halaleset-kulfoldon

Ecuador és Venezuela is részese az 1961. október 5-én kelt hágai, ún. Apostille Egyezménynek, így az ecuadori és venezuelai halotti anyakönyvi kivonatokat apostille bélyegzővel ellátva kell benyújtani hazai anyakönyvezésre.