Tudnivalók a magyar állampolgársággal kapcsolatban

 

A magyar állampolgárság fennállása az alábbi okiratokkal igazolható:

  • érvényes magyar személyi igazolvány
  • érvényes magyar útlevél
  • egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány

 

Aki a fenti okiratok valamelyikével nem rendelkezik, annak magyar állampolgárságát vizsgálni kell. Feltételezhetően magyar állampolgár az, aki (vagy akinek felmenője) igazoltan magyar állampolgár volt, 1929. szeptember 1-jét követően Magyarország mai területén lakóhellyel rendelkezett és sem a világháborús békeszerződések miatt, sem külföldi házasságkötés révén, sem lemondással, megfosztással, vagy más módon nem veszítette el magyar álampolgárságát. Magyar állampolgár anya és nem magyar állampolgár apa gyermeke csak 1957. október 1-jét követően szerzett születéssel magyar állampolgárságot.

 

Törvényi meghatározás alapján magyar állampolgárnak elsősorban magyar állampolgár leszármazottját tekintjük (fia, lánya, unokája, dédunokája). Azonban az állampolgárságot a XX. század során érvényben levő törvények is befolyásolják.

 

Az országot 1929. szeptember 1-je előtt elhagyók, ha 10 éven belül nem tértek vissza vagy nem jelentkeztek valamely magyar konzulátuson, állampolgárságukat automatikusan elveszítették. A II. világháború után elcsatolt területeken élők külföldi állampolgárságot szereztek a területi felosztás alapján. A svábok kitelepítése hasonlóképpen a német állampolgárság megszerzésével, s a magyar elvesztésével járt.

 

További befolyásoló tényező, hogy 1957. szeptember 30-ig az állampolgárság kizárólag az édesapa révén öröklődhetett. Az ezután a dátum után születettek szerezhetnek állampolgárságot az anyai ágat is figyelembe véve.

 

Az állampolgárság megvizsgálásához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- valamely felmenő magyar állampolgárságának igazolása (magyar születési anyakönyvi kivonat)

- a leszármazás igazolása a magyar felmenőtől a kérelmezőig (apostille-pecséttel és magyar fordítással ellátott születési és házassági anyakönyvi kivonatok révén)

- érvényes ecuadori (vagy más országbeli) útlevél vagy személyi igazolvány

- a szükséges adatlapok kitöltése és konzul előtti aláírása

 

A 2011. január 1-től életbe lépett új állampolgársági törvény azok számára is lehetővé teszi a magyar állampolgárság megszerzését, akik a fent felsorolt törvények alapján korábban nem voltak rá jogosultak. Az úgynevezett egyszerűsített honosítási eljárás során szükséges igazolni a magyar nyelv ismeretét, valamint benyújtani a következő dokumentumokat:

- valamely felmenő magyar állampolgárságának igazolása (születési vagy házassági anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, útlevél, munkakönyv, stb. révén)

- a leszármazás igazolása a magyar felmenőtől a kérelmezőig (apostille-pecséttel és magyar fordítással ellátott születési és házassági anyakönyvi kivonatok révén)

- amennyiben a kérelmező házas, elvált vagy özvegy, a családi állapotot apostille-pecséttel és magyar fordítással ellátott anyakönyvi kivonattal szükséges igazolni

- saját kézzel, magyar nyelven írt önéletrajz

- egy 3x4 cm-es színes igazolványkép

- érvényes ecuadori (vagy más országbeli) útlevél vagy személyi igazolvány

- a szükséges adatlapok kitöltése és konzul előtti aláírása

 

Az ecuadori (vagy más) állampolgárság megléte a magyar állampolgárságot nem érinti, mivel a magyar törvények szerint megengedett a kettős (vagy többes) állampolgárság.